Esittely

Tervetulloo Hellasta Itään sivustolle! Hellasta Itään on rakkautta Itä-Suomeen ja itäsuomalaiseen ruokkoon, elämänmennoon ja perintteisiin. Täältäpä sie löyvätti herkullissii perinneruokkii Karjalasta ja Savonmualta, suatellaan myö Kainnuun keittijjöönni vierrailluita tehhä. Keittijössä kaulinta heiluttee Karjalan Kätevin Emäntä Korhonen, elikkä Korhoska itte. Välistä kun jouvettaa niin myö pakattaan tuljaiset konkelinkoppaan ja lähettäänni tutustummaa perintteisiin itäsuomalaissiin paikkoihin, missä vielä voip maistaa aittoo perinneruokkoo sekä aistii entisaikkaan henkkee. Ja kaikki asijat tietenni oikkein mellevän kotosella murtteella kirjotettuna. Tervetulloo Korhoskan mukkaan makumatkalle Karjalan salomaille ja Savonmuan rannoille!